Geovidenskabelige grønlandskort

Geovidenskabelige kort udgør et centralt element i det arbejde GEUS udfører i Grønland. Arbejdet omfatter geologisk og geofysisk kortlægning suppleret med geokemiske data og spektraldata. Disse kort er fundamentale kilder til forståelse af jordskorpens opbygning og af de processer, som har ført til dannelsen af mineralforekomster og kulbrintefelter. Kortene er også vigtige som baggrundsviden til udvikling af infrastrukturen og til vurdering af geologiske farer, såsom jord- eller fjeldskred.

Læs mere på engelsk om vores arbejde med: