Energiressourcer

GEUS bidrager til grundlaget for efterforskning og bæredygtig udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiressourcer

Vandkraft

På baggrund af 40 års forskning og monitering af vandressourcer i Grønland leverer GEUS forundersøgelser, data og viden omkring Grønlands vandkraftpotentiale.

Geotermi og jordvarme

GEUS rådgiver og forsker i udnyttelse af dyb geotermisk energi, brugen af overfladenær jordvarme samt grundvandskøling og lagring af energi. Bl.a. arbejdes der med at minimere omkostninger og risici ved geotermiske løsninger.

Marinfysisk planlægning

GEUS bidrager til marinfysisk planlægning ved at levere geologiske basisdata, som er nødvendige for at kunne beskrive havbundens sedimenter. GEUS beskriver desuden marine aktiviteter og kvantificerer effekterne på det marine miljø.

Olie og gas

Med forskning og rådgivning bidrager GEUS til en stabil energiforsyning fra olie-gas i Danmark og Grønland, så længe der er behov for det. 

Nyeste videnskabelige artikler fra Energi

Nyeste rapporter fra Energi

Nyheder