Undergrundsarkivet

Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data, der vedrører olie- og gasefterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland. Primært data fra dybe boringer, seismiske og andre geofysiske undersøgelser.

Salg af data

Data kan fås eller købes hos GEUS, når de bliver frigivet, hvilket typisk sker 5 år eller 10 år efter data er tilgængelige.
Data fra boringer og 3D seismiske undersøgelser kan downloades og købes gennem: Frisbee

Data kan også købes via direkte kontakt til info-data@geus.dk, men der vil pålægges et beløb til kopiering og håndtering af data i forhold til de listede priser i Frisbee.

Fra 1. juli 2022 kan alle frigivne boringsdata som rapporter, logs og kernefotos hentes uden beregning. Det vil sige alle data inkluderet i GEUS’ boringspakker. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af 2022-24.

Grupperabat

Hvis data skal indgå i en database, der er fælles for f.eks. en gruppe af selskaber i en licens, skal hvert selskab købe en kopi. Selskaberne kan herefter frit bruge data i andre projekter, såfremt leveringsbetingelserne overholdes. Der udstedes kun en samlet faktura. Der kan opnås grupperabat på alle GEUS’ produkter.

Når data er frigivet, typisk 5 år eller 10 år efter data er tilgængelige, kan data købes hos GEUS.

Alle data, der sælges, forbliver GEUS' ejendom. Køberen har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge eller udlåne data, der købes af GEUS.

Grupperabat
Hvis data skal indgå i en database, der er fælles for f.eks. en gruppe af selskaber i en licens, skal hvert selskab købe en kopi. Selskaberne kan herefter frit bruge data i andre projekter, såfremt GEUS’ leveringsbetingelser overholdes. Der udstedes kun en samlet faktura.

Der kan opnås grupperabat på GEUS’ data – dog ikke på f.eks. GIS-studier.
Første selskab betaler 100%
Andet selskab betaler 70% (af den fulde pris)
Tredje og efterfølgende selskaber betaler 45% (af den fulde pris)

Alle listede priser er uden moms.

For yderligere information se GEUS' Leveringsbetingelser (pdf) eller Grønlands Selvstyres hjemmeside

Undergrundsloven fastslår, at en kopi af alle data, der indsamles ved aktiviteter i den danske undergrund skal sendes til GEUS, og at GEUS er den nationale databank for Danmarks undergrund. Efter aftale med Grønlands Selvstyre var GEUS indtil udgangen af 2014 ligeledes databank for data fra aktiviteter i Grønland. En kopi af data opbevares stadig i GEUS' databank, og data indsamlet i forbindelse med olie- og gasefterforskningen i perioden 1970 til og med 2014 kan fås hos GEUS, så snart data er frigivet.

Data fra overfladenære boringer (fx vandforsynings-, råstof-, forurenings-, geotekniske boringer) arkiveres og vedligeholdes af Borearkivet.

Aflevering af data

I henhold til BEK nr. 56 af 04/02/2002 - Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund (§ 34 bekendtgørelsen), skal en kopi af alle prøver og andre data indsamlet fra undersøgelser i den danske undergrund vederlagsfrit afleveres til GEUS, så snart de foreligger.

Detaljer om hvilke data, der skal afleveres og hvilke formater de skal afleveres i, findes i Bilag 1 til BEK nr. 56.

For yderligere information om aflevering af data til GEUS fx dataformater, typer af medier samt krav til følgebrev og leveringsadresse: Olie- og gasdata - Retningslinjer for aflevering af data til GEUS.

Hvis der er spørgsmål til hvilke rapporter og data, der skal afleveres, eller til datamedie eller format, kontakt da venligst: info-data@geus.dk

Undergrundsarkivet