Landskredsportalen

Billede af landskred

Portalen viser hvor i Danmark der er kortlagt strukturer i landskabet, der er dannet af landskred.

GEUS’ forskere har kortlagt mere en 3200 landskred i Danmark. Der er både tale om gamle landskred, der kan være dannet for hundreder eller tusinder år siden, samt landskred, der er i aktiv bevægelse.

Langt de fleste kortlagte landskred findes langs kysterne, men der er også meget store landskred, som strækker sig fra kysten flere hundreder meter ind i landet, og landskred i bakker og dalsider inde i landet. De fleste er landskred, som har stabiliseret sig igen, men i nogle områder er der fortsat mulighed for skredaktivitet.

I nogle af de aktive landskred findes der sommerhuse eller anden infrastruktur, men der er ikke konstateret nogen akut risiko for farlig skredudvikling. GEUS’ forskere har løbende kontaktet de berørte kommuner og har afholdt informationsmøder for borgere ved Mørkholt ved Vejle og Kongstrup ved Kalundborg.