Webservices for udviklere

Webservices til læsning og opdatering af Jupiter findes i to udgaver: en til test (der kører på en testdatabase) og en til produktion.

For at bruge vores test- og produktionswebservices til opdatering skal du være oprettet som bruger i Miljøportalens brugerstyringssystem.

Produktionswebservices

Test-webservices

WMS- og WFS-tjenester

GEUS har udviklet WMS- og WFS-tjenester for drikkevand samt boringer og vandforsyningsanlæg fra Jupiter-basen. WMS-udtrækket for boringer er identisk med det interaktive kort – dog uden baggrundskort. Data vises som anonyme prikker, indtil man er tættere på end 1:50.000. Ved mindre skala benyttes farvekodning og labels.

Læs mere om GEUS' kortjenester .

Indberetning af analysedata fra laboratorier

STANDAT-indberetningen er lukket. Fremover skal webservicen B-boring benyttes til indberetning. Under afsnittet Webservices øverst på denne side findes links til webservicens wsdl i henholdsvis test- og produktionsmiljøet.

Liste over stofparametres legale enheder.

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.