Drikkevand og sundhed

I GEUS arbejder vi med forskning og udvikling indenfor medicinsk geologi, der handler om sammenhængen mellem naturlige geologiske faktorer og sundhed. Vi er blandt andet en aktiv del af International Association of Medical Geology (IMGA), som har til formål at skabe et forum for netværksdannelse mellem forskellige fagdiscipliner, som har interesse for medicinsk geologi. Specifikt samarbejder GEUS med det medicinske forskningsmiljø om, hvordan man kan relatere drikkevandets kvalitet til folkesundheden.

I Danmark producerer vi vores drikkevand fra grundvand, som kun gennemgår en simpel behandling på vandværkerne. Samtidig er forbruget af flaskevand relativt lavt i forhold til andre europæiske lande. Vi har derfor unikke betingelser for at studere, hvordan det lokale geologiske grundlag kan påvirke grundvandet og dermed drikkevandets kvalitet og folkesundheden.

Registerbaserede epidemiologiske undersøgelser

I Danmark har vi en lang tradition for at lagre både vores miljø- og sundhedsdata i nationale databaser og registre. GEUS administrerer den offentlige database JUPITER, som bl.a. indeholder kemiske analyser fra grund- og drikkevand. Vi har også digitale oplysninger om forsyningsområderne for de almene vandværker i Danmark. Samtidig er alle CPR-numre i Danmark geokodet, hvilket betyder, at vi ved, hvor hver enkelt person har boet gennem hele livet. Ovenstående oplysninger kombineret med sundhedshistorik betyder, at vi sammen med medicinerne kan udføre epidemiologiske registerundersøgelser på individniveau for hele landets befolkning. Internationalt set giver det os helt enestående forskningsmuligheder.

Antropogene stoffer i drikkevandet og sundhed

Hos GEUS har vi i forskellige projekter fokus på påvirkningen af grundvandets kvalitet, som følge af menneskelige aktiviteter på jordoverfladen.

Blandt andet har vi i et ph.d.-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem befolkningens indtag af nitrat i drikkevandet og forekomsten af mave-tarmkræft. I projektet indgår registeroplysninger om hele den danske befolkning og de digitalisererede vandforsyningsområder, hvilket har givet mulighed for at lave en epidemiologisk undersøgelse på et individuelt niveau i hele Danmark.

Geogene stoffer i drikkevandet og sundhed

I drikkevandet findes der en hel række naturlige hovedbestanddele og sporstoffer. Indtagelse af disse såkaldte geogene stoffer med drikkevandet gennem hele livet kan påvirke vores sundhedstilstand både positivt og negativt. På GEUS har vi i forskellige projekter især fokus på salte, radon, arsen, nikkel, litium og jod i grundvandet.

Et tidligere ph.d.-projekt (Voutchkova, 2014) har vist, at voksne danskeres indtag af jod med drikkevandet udviser stor geografisk variation fra 0–100 % af det WHO-anbefalede daglige indtag. Ny viden som denne vil fremover kunne hjælpe os til at forstå fravær og tilstedeværelse af en række sygdomme i den danske befolkning. Jod er essentielt for menneskers stofskifte og både for lavt og for højt indtag gennem livet kan skabe sundhedsproblemer. Et eksempel er struma, hvor mangel på jod kan medføre, at skjoldbruskkirtlen forstørres.

I forbindelse med jod-projektet blev drikkevandet også analyseret for en lang række andre grundstoffer, vi hidtil kun har haft begrænset viden om. Disse data finder stadig anvendelse i nye projekter og er bl.a. benyttet til at undersøge mulige sammenhæng mellem indholdet af litium i drikkevandet og henholdsvis frekvensen af selvmord, bipolare lidelser og demens. I forhold til demens er der påvist en sammenhæng, som indikerer, at relativt højt indhold af litium i drikkevandet kan reducere risikoen for demens.

GEUS deltager endvidere i en række danske og amerikanske undersøgelser af sammenhæng mellem drikkevandets kvalitet og sundhedseffekter:

  • Geogene stoffer i drikkevandet og forekomsten af ADHD
  • Vandets hårdhed og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme
  • Nitrat i drikkevandet og fødselsudfald
  • Nitrat og pesticider i drikkevandet og risikoen for leukæmi