Marin dataindsamling

Båden Maritina
Maritina er GEUS’ 31-fods motorbåd til seismiske undersøgelser, prøvetagning mv.

GEUS indsamler alle typer marine havbundsdata og foretager forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og erhverv med udgangspunkt i indsamlede akustiske data, sedimentprøver fra havbunden og laboratorieanalyser.

I praksis benyttes en vifte af akustisk udstyr, blandt andet sidescan, ekkolod/multibeam, sediment-ekkolod og seismisk udstyr som boomer og sparker. Med disse indirekte metoder sejles der i et net af sejllinjer, hvorved der kan kortlægges arealer med letgenkendelige havbundstyper og bundformer. Dernæst udpeges inspektionspunkter, som efterfølgende moniteres med en kombination af boringer, bundprøver og foto-/videodokumentation. Det færdige produkt er et fladedækkende kort med inddeling af havbundens overflade, samt udbredelse af overfladenære lag i havbunden.

Aflejringsmiljøer tolkes, og geologiske modeller opstilles som baggrund for vurdering af udbredelsen, volumen og kvaliteter til råstofefterforskning, anlægsarbejder til søs, habitatundersøgelser samt havbundens geologiske udviklingshistorie. GEUS foretager ligeledes indsamling og tolkning af relevante sedimenter og akustiske data til miljøvurderinger (VVM).

Et overblik over de akustiske og seismiske instrumenter, der anvendes til kortlægning af havbundes sedimenter. Positionen bestemmes ud fra GPS signaler fra satellitter. Sidescansonaren ses nederst til venstre, mens de seismiske instrumenter trækkes tættere på skibet.

Et overblik over de akustiske og seismiske instrumenter, der anvendes til kortlægning af havbundens sedimenter. Positionen bestemmes ud fra GPS-signaler fra satellitter. Sidescan-sonaren ses nederst til venstre, mens de seismiske instrumenter trækkes tættere på skibet. Illustration: Carsten Egestal Thuesen, GEUS

Maringeologisk instrumentpakke

GEUS har en pakke af instrumenter til brug for akustisk opmåling og prøvetagninger både på det lave vand og på store vanddybder. Instrumenterne benyttes både i forskningsøjemed og på kommercielle opgaver. Udstyrspuljen er ligeledes til rådighed for udlejning på kommerciel basis.

Udstyrspakken omfatter blandt andet seismisk udstyr som boomer og sparkersystemer, såvel som sedimentekkolod og ekkolod/multibeam. GEUS er desuden i besiddelse af en vifte af prøvetagere, der spænder fra vibro-, gravitations- og pistonkernetagere til boxcorer og en række forskellige grabprøvetagere. Herudover har GEUS de relevante softwarepakker til indsamling og tolkning af de forskellige data.

En fuldstændig liste over instrumenterne kan ses på linket Maringeologiske Instrumenter.

Maritina

Maritina er GEUS’ 31-fods motorbåd til seismiske undersøgelser, prøvetagning mv. i de indre danske farvande. Maritina er særdeles velegnet til at udføre dagstogter i alle indre danske farvande. Den kan med 2 x 191kw Yanmar-maskiner holde en marchfart på 25 knob under forlægning. Maritina er et godkendt erhvervsfartøj oprindeligt produceret som surveybåd. Den indeholder hydraulikpumpe, spil, beslag og generator til at håndtere både geofysiske instrumenter, computere og mindre prøvetagningsudstyr.

Maritina er forsynet med kraftige bomme og fastgørelser til montage af selv tunge instrumenter som Innomar-sedimentekkolod og Multibeam. Maritina er derfor en meget stabil platform til at levere fuldstændige datasæt til havbundsklassifikation, marin arkæologi, råstofefterforskning eller forundersøgelser til marine konstruktioner. Da store dele af udstyret er monteret permanent, kan projekter igangsættes med kort responstid.

Steen Lomholt
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi
Lars-Georg Rödel
Biolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Telefon91333806