Databaseadministration

Indlæsning af data på PCGerda- og LAS-form til GERDA-databasen foregår ved at uploade filer (menu-punktet 'Upload'). I filerne refereres der til projekter, projektdeltagere, geoelektriske instrumenter, tolkningssoftware, etc. Disse dataformer kaldes stamdata i modsætning til måledata og modeldata, som samlet kaldes geodata.

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner m.h.t. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter, etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet særskilt på Nomenklatur-siden.

Der er også en særskilt side, Brug af Model Editions, som beskriver, hvorledes Model Editions håndteres bedst muligt.

Vedligeholdelse af stamdata

Før f.eks. et måledatasæt kan indlæses, skal det projekt, som datasættet refererer til, være oprettet i GERDA-databasen. Tilsvarende skal de optage-instrumenter, der er blevet brugt, findes i databasen. Til dette formål findes der en række webmoduler. Bemærk, at man skal tildeles specielle rettigheder i GERDA-databasen for at kunne opdatere stamdata. Henvendelse ang. dette til gerda@geus.dk.

  • Projekter: Oprettelse af nye projekter og opdatering af oplysninger om eksisterende projekter. Herunder registrering af, hvilke områder projektet ligger i, hvem der er deltagere i projektet, samt med hvilke formål projektet er udført.
  • Områder: Oprettelse af nye områder (til hvilke projekter kan knyttes) samt opdatering af oplysninger om eksisterende områder.
  • Deltagere: Oprettelse af nye deltagere (som kan indgå i projekter) samt opdatering af oplysninger om eksisterende deltagere.
  • Instrumenter: Oprettelse af nye instrumentindivider (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.) samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-individer.
  • Instrumenttyper: Oprettelse af nye instrumenttyper (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.) samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-typer.
  • Software: Oprettelse af nye softwareversioner samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-versioner.
  • Softwaretyper: Oprettelse af nye softwaretyper samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-typer.

Efter opdatering af stamdata kan man downloade en PCGerda-database, der indeholder de nye stamdata (men ingen geodata). Download en tom PCGerda-database.

Geodata

Indlæsning af nye geodata sker som nævnt ved at uploade PCGerda-, LAS- eller SEG-Y-filer. Hvis der er brug for at lave ændringer i geodata, som allerede er i databasen, skal de oprindeligt indlæste data slettes, og et nyt sæt data indlæses.

Jørgen Christian Salomonsen
Systemudvikler
Geologisk Datacenter
Telefon91333968
Ingelise Møller Balling
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi

Ændring af kodeord

GERDA-kodeordet skal bruges ved login i forbindelse med oprettelse af stamdata.

Kodeordet skal desuden være gyldigt ved upload af data til GERDA.

Hvis du har brug for at blive oprettet som dataleverandør, få nyt password eller få rettigheder til at oprette stamdata, kan du henvende dig til gerda@geus.dk.