Boringsdata

GEUS kan mod betaling levere data fra frigivne efterforsknings- og vurderingsboringer. Det drejer sig primært om boringer udført for at efterforske olie og gas, men også data fra boringer med andet formål, f.eks. geotermisk energi og CO₂-lagring, kan leveres.

Data vil oftest være frigivet til levering omkring 5 år efter, at boringen er afsluttet.

Boringsdata – informationer (Well Data Summary Sheets)

Boringspakker

I en boringspakke har vi samlet alle basisdata fra en boring:

  • Kopier af alle rapporter, som GEUS har modtaget fra operatøren i henhold til Undergrundsloven (dog ikke boreprogram, borestedsundersøgelser og tolkningsrapporter), i PDF-format.
  • Scannede kernefotos i TIFF/JPEG-format.
  • Alle logs i TIFF/PDF-format (skannet, raster).
  • Digitale logdata i originalt format (f.eks. LIS/DLIS/LAS/ASCII).
  • VSP-data i originalt format (f.eks. SEG-Y).
  • GEUS' splejsede logdata i LAS-format.
  • Deviation/position data i LAS/ASCII-format.

Alle data frigivet senere end 2004 har gennemgået en speciel kvalitetskontrol og leveres med et udvidet sæt metadata og indeks til de leverede data i boringspakken.

Bemærk: Ikke alle ovennævnte typer af data fremstilles fra alle boringer, og det er ikke sikkert, at GEUS har modtaget alle ovennævnte data for en given boring.

Prisen for en boringspakke afhænger af, hvor mange data den består af. Ved køb af en boringspakke opnås en stor rabat i forhold til at købe dele af pakken, f.eks. alle rapporter eller en enkelt rapport.

Prisliste over boringspakker – Grønland

Alpha-1/1S1         DKK 31.275,00

AT2-1                  DKK 26.212,50

AT7-1                  DKK 30.150,00

Delta-1                DKK 27.787,50

Gamma-1            DKK 24.300,00

LF7-1                  DKK 26.662,50

T4-1                   DKK 22.912,40

T8-1                   DKK 24.975,00

GRO#3               DKK 20.325,00

Hellefisk-1          DKK 11.250,00

Ikermiut-1         DKK 11.250,00

Kangâmiut-1      DKK 11.250,00 

Nukik-1             DKK 11.250,00

Nukik-2             DKK 11.250,00

Qulleq-1            DKK 22.443,75

Ved køb af grønlandske boringer kontakt venligst info-data@geus.dk. 

Lithostratigrafisk database

GEUS lithostratigrafiske database i digital udgave. Databasen indeholder dybde og TWT for toppen af formationerne for frigivne danske efterforsknings- og vurderingsboringer. Data leveres på CD-ROM.

Bemærk: Databasen er ikke opdateret siden 1997.

Pris: 25.000,00 kroner.

Kontakt: info-data@geus.dk

Leveringsbetingelser

Alle data, der sælges, forbliver GEUS' ejendom. Køberen har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge eller udlåne data, der købes af GEUS. Alle priser er beregnet for ét selskab og er eksklusive moms.

For yderligere information se GEUS' Leveringsbetingelser 2014 (pdf)

Grupperabat

Hvis data skal indgå i en database, der er fælles for f.eks.  en gruppe af selskaber i en licens, skal hvert selskab købe en kopi. Første selskab betaler data, og der kan opnås grupperabat i forhold til de listede priser:

  • Første selskab betaler 100%
  • Andet selskab betaler 70% (af den fulde pris)
  • Tredje og efterfølgende selskaber betaler 45% (af den fulde pris)

 

Undergrundsarkivet

Gratis data

Fra 1. juli 2022 kan alle frigivne boringsdata som rapporter, logs og kernefotos hentes uden beregning. Det vil sige alle data inkluderet i GEUS’ boringspakker. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af 2022-24.

Undergrundsdata fra Danmark