Bornholm

'Bornholm' – bogudgivelse i serien Geologisk Set. Lokaliteter af national geologisk interesse på Bornholm er blevet beskrevet i en bog, som danner et godt udgangspunkt for at opleve, studere, forstå og formidle de geologiske processer og naturområder i landsdelen. Bornholm rummer Danmarks geologiske historie fra de sidste 1450 millioner år. Samtidig er det et område, hvor nutidens naturkræfter stedvis sætter deres markante præg på landskabet, ikke mindst ved kysterne.

Forfatter: Peter Gravesen

Bogen er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Geologiske Undersøgelse i samarbejde med Geografforlaget. Det er 3. bind ud af 6 i serien Geologisk Set.

Det danske landskab består af tre elementer: geologi, biologi og kultur, og af disse tre faktorer kan geologien siges at være grundlaget for dyrs og planters levevilkår og for menneskets virke. Den geologiske natur synes alligevel at leve en skjult tilværelse i planlægning af naturbeskyttelsen og af tekniske og kulturelle aktiviteter, mens den i de senere år har haft en fremskudt position i arbejdet med råstoffer og grundvandsbeskyttelse. Af hensyn til forskning, undervisning og turisme samt miljø- og ressourceundersøgelser er det imidlertid nødvendigt at beskytte og pleje de mest interessante landskaber, profiler og områder med aktive processer.

Derfor udpegede den daværende Fredningsstyrelse (nu Miljøstyrelsen) i 1984 omkring 200 Nationale Geologiske Interesseområder. Områderne blev foreslået af en arbejdsgruppe af fagfolk fra universiteterne, Danmarks Geologiske Undersøgelse (nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmarks og Grønland, GEUS) og Fredningsstyrelsen.

En beskrivelse af områderne blev påbegyndt i 1992 med bogserien 'Geologisk set', der består af: 'Det nordlige Jylland', 'Det mellemste Jylland', 'Bornholm', 'Fyn og Øerne', 'Det sydlige Jylland' og 'Sjælland og Øerne'. Denne bog er således den 3. i rækken.

På Bornholm ligger der 16 af de oprindeligt udpegede Nationale Geologiske Interesseområder. Inden for disse 16 områder er der en række underlokaliteter nummererede med a, b, osv. Det vil sige, at der faktisk er 38 beskrevne lokaliteter på Bornholm. I disse områder ses de mest instruktive resultater af de geologiske processer, der gennem millioner af år har skabt Danmark, og som stadig er en vigtig del af vores foranderlige land. Når landet forandrer sig gennem tiden, dukker der ny viden op om nye lokaliteter af national interesse, ligesom eksisterende lokaliteter vil miste deres betydning, fordi vigtige lag eller hele lokaliteter forsvinder.

Formålet med bogen er at give bedre muligheder for at opleve, studere og forstå de geologiske processer, materialer og naturområder og forhåbentlig også opleve skønhedsværdien i landskabernes og lokaliteternes udtryksformer. Bogen er også ment som en vejledning ved administration og planlægning af det åbne land og som en guide til geologien på Bornholm.

Det er ønsket, at bogen skal medvirke til et bedre kendskab til områderne og til geologien i almindelighed, og at den kan bidrage til, at de geologiske interesseområder bliver bedre beskyttet og plejet end hidtil. Det er der både en lokal og national forpligtigelse til. Da geologien ikke er en isoleret del af samfundets grundlag, skal de geologiske værdier også ses i sammenhæng med menneskets udnyttelse af jorden til råstof-, grundvands-, bygge- og jordbrugsformål. Selv om bogen er et indlæg for beskyttelse af bestemte områder, skal de geologiske interesser naturligvis indgå i en afvejning mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.

Bogen er forfattet af Peter Gravesen fra GEUS. Det geologiske fag er som alle andre fag i stadig udvikling, og der kan være forskellige tolkninger af de samme geologiske observationer. Der er dog ikke medtaget egentlige diskussioner af forskellige opfattelser. Manuskriptet til denne bog er gennemgået af en faglig følgegruppe, men det skal understreges, at de geologiske afsnit i bogen står for forfatterens regning.

Indhold

183a Hammerknuden
183b Moseløkken
184 Vang Havn
185a Sjæle Mose
185b Olsker Branddam ved Krubbedal
185c Dalegård Stenbrud
186 Maegård
187 Knarregård Stenbrud
188a Almindingen Skrænt, Ekkodalen og Vallensgård Mose
188b Bjergebakke Stenbrud

189a Paradisbakkerne og Fælled
189b Præstebo Stenbrud
189c Gadeby og Bodilsker Sandstensbrud
189d Gamle og Nye Frederiks Sandstensbrud
189e Katteslet Bakke

190a Listed
190b Årsdale

191a Balka Stand
191b Snogebæk-Salthammer Odde
191c Broens Odde
192 Øleå ved Slusegård

193a Pedersker Sandstensbrud
193b Strøby, Hadeborg Bakke og Klinten

194a Læså
194b Skelbro ved Risebæk

195a Risebæk
195b Sose Bugt og Lilleåen
195c Arnager Bugt og Madsegrav
195d Arnager by
195e Bavneodde-Horsemyre Odde
195f Korsodde
195g Galgeløkken

196a Robbedale Sandgrave
196b Onsbæk
197a Klippeløkken
197b Kaolingraven ved Nygård

198a Hasle
198b Bagå

Køb bogen

Ønsker du at købe bogen, kan du kontakte GO FORLAG på

www.goforlag.dk

Pris: Kr. 180 (ex. moms og forsendelse)

undefined

undefined

undefined

undefined