Vi, de Jordbundne - Glimt af GEUS gennem 125 år (1888-2013)

Bogen fortæller historien om GEUS' 125 år lange udforskning af undergrunden – først i Danmark og senere i Grønland og på Færøerne.

Redaktion: Jens Morten Hansen og Henrik Højmark Thomsen

Bogen fortæller historien om GEUS' 125 år lange udforskning af undergrunden - først i Danmark og senere i Grønland og på Færøerne, og den placerer institutionen i forhold til de samfundsmæssige opgaver, som organisationen gennem sit virke har bidraget til at løse.

Med bogen ønsker vi at give et indblik i organisationen og dens samfundsmæssige betydning i fortid og nutid, samt dens mulige bidrag til løsning af fremtidige udfordringer for samfundet, når det gælder den jord, vi lever af og på.

Vi fokuserer i bogen på opgaverne i en samfundsmæssig kontekst fremfor på den snævre institutionshistorie. Undertitlen 'Glimt af GEUS gennem 125 år' er valgt for at signalere, at det ikke er hensigten med bogen at dække hele tidsrummet eller alle aspekter, men netop glimt af GEUS.

Indhold

 • GEUS - Fortid - Nutid - Fremtid

 • Danmarks Geologiske Undersøgelse 1888-1995

 • Et stormfuldt ægteskab på olieområdet
  Interview med Nordsøfondens direktør, Peter Helmer Steen

 • Pesticiderne gav GEUS en barskere hverdag
  Interview med direktør for VandCenter Syd Anders Bækgaard

 • Grønlands Geologiske Undersøgelse 1946-1995

 • Forvaltningen af Grønlands råstoffer
  Interview med tidligere chef for Råstofforvaltningen Gert Vigh

 • Geologisk udforskning af Færøerne

 • Nye rammer for de geologiske undersøgelser

 • GEUS i Danmark 1995-2013

 • "Uden en geologisk undersøgelse var vi en bananrepublik"
  Interview med Sund og Bælts direktør, Leo Larsen

 • GEUS i Grønland 1995-2013

 • Råstoffer kan udvikle det grønlandske samfund
  Interview med fhv. direktør for Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist

 • Vision for et fossilfrit Danmark og et minedriftigt Grønland

 • GEUS' strategi 2012-2015

 • Hvem er så de jordbundne lige nu?

Køb bogen

Du kan købe bogen på vores webshop

Pris: Kr. 80 (ex. moms og forsendelse)

Andre oplysninger

Bogen er udgivet i forbindelse med GEUS' 125 års jubilæum den 4. april 2013.

Hovedforfattere: Journalisterne Rolf Haugaard Nielsen og Morten Andersen med hjælp fra en skrive- og styregruppe bestående af Jens Morten Hansen (formand), Henrik Højmark Thomsen, Karsten Secher, Peter Gravesen og Erik Thomsen. Mange andre har bidraget gennem interviews og oplysninger.

Tekstredaktion: Jane Holst

Billedredaktion: Henrik Klinge Pedersen med stor hjælp fra GEUS, Grafisk

Lay-out og DTP: Henrik Klinge Pedersen/Carsten Egestal Thuesen

Omslag: Carsten Egestal Thuesen

Illustrationer: Carsten Egestal Thuesen

Reprografisk arbejde: Benny Schark/Jakob Lautrup

Størrelse: 22 x 30 cm

Omfang: 160 sider med 220 fotos

Udgivet: 4. april 2013

ISBN: 978-87-7871-355-1