Dybbølstenen

Dybbølstenen
Foto af: Bente Fyrstenberg Nedergaard.

Dybbølstenen er Sønderjyllands største sten og måler 25 m i omkreds. Og så har den endda været væsentlig større idet flere stykker er sprængt af og brugt til fundamentssten. Historierne fortæller, at der er blevet holdt bal på stenen, og at den var så stor, at en hestevogn kunne vende på kæmpestenen.

Dybbølstenen er temmelig overgroet med laver. Men det er alligevel muligt at se, at kæmpestenen består af flere forskellige magmatiske bjergarter. Størstedelen er finkornet og rødlig. Spidsen derimod består af grovkornet granit.

Dybbølstenen ligger på en randmoræneryg, der blev presset op af Bælthav Isstrømmen, der kom fra øst for 18.000 til 17.000 år siden.

Størstedelen af Dybbølstenen består af en finkornet rødlig bjergart. Foto af Henrik J. Granat.

Barnestenen

Dybbølstenen kaldes også Barstenen, hvilket muligvis kommer fra Barnestenen, idet det hed sig, at de små børn kom fra den.

Kastet af kæmper

Sagnene er talrige: Dybbølstenen er kastet af en kæmpe eller kæmpekvinde fra Als mod fjender, en utro elsker, kirken i Sundeved eller Broager Kirke.

Dybbølstenen har talrige sprænghuller og omkringliggende afsprængte stykker
En skrå skillelinje fra øverst midt på stenen hældende mod højre skiller finkornet bjergart til venstre fra grovkornet bjergart til højre. Desuden ses en gang gennemskære den finkornede bjergart. Den er næsten en halv m bred og hælder mod venstre. Foto af Bente Fyrstenberg Nedergaard.

Kulturspor

I stenen ses talrige sprænghuller og omkringliggende afsprængte stykker. Det betyder at Dybbølstenen har været betydeligt større, før nogen prøvede at sprænge den til skærver.


 


 

Tekst: Henrik J. Granat og Bente Fyrstenberg Nedergaard, GEUS.

Wilske, H.: www.strand-und-steine.de – Gesteine – Findlinge.  

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. Fokus-serien. 32 sider.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af et danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 17.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer landets store sten? Geologisk Nyt 3/97.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 273 sider plus kort. Side 262

DGF (1947): Ekskursionsbeskrivelse. Medd. Dansk Geol. Foren. 11, side 231-232.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 54, 79 (billede), 344-347.

Madsen, V.: Trap Danmark IX

Foto: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Dybbølstenen

Dybbølstenen måler 8,8 x 6,7 m og er mere end 2,7 m høj. Beregnet som ellipsoide vejer stenen knap 250 ton.

Besøg Dybbølstenen

Dybbølstenen kan findes i Dybbøl Sogn, Sønderborg Kommune. Stenen er offentlig tilgængelig på et lille åbent område i et parcelhuskvarter.

Kør mod Sønderborg ad den gamle Flensborg Landevej, videre ad Dybbøl Banke. Der hvor Dybbøl Banke skifter navn til Dybbølgade, drejer man til venstre ad Dybbølsten, og kører ca. 250-300 m frem. Stenen ligger på venstre side af vejen op ad en lille skråning.