Kæmpesten Klosterskoven

Kæmpesten Klosterskoven cover billede
Foto af Henrik J. Granat

Klosterskovens skjulte kæmpesten fik knoppen sprængt af! Tilbage ligger en stenruin i en udgravning, men det er ikke svært at forestille sig, hvor stor kolossen har været, før stenhuggeren gik i gang med bor, dynamit, kiler og hamre. 5 x 4,5 meter måler den på kryds og tværs, men hvor meget der gemmer sig under overfladen, og hvor høj den var engang, ved vi ikke.

Geologi

Bjergarten består af mellemkornet homogen granit. Ingen korn er større end 5 mm. Rødbrun kalifeldspat giver stenen farve. Deri ses en mindre andel hvidgule korn af plagioklas. Kvarts er lys grå og delvist transparent, hvilket gør kvartskornene mere anonyme. Mørke mineraler er sandsynligvis biotit.

Den homogene granit må have været attraktiv for stenhuggeren, da det er en sej og holdbar bjergart, der spalter langs pæne jævne flader. Desuden var der rigeligt af den samlet på et sted. Stenhuggeren har kunnet gå systematisk til værks. Nord- og sydside er spaltet lodret af i håndterbare stykker, som når man skærer kartofler i kvarte, før de brases. Kun vestsiden (og undersiden) står tilbage med en oprindelig rundet overflade.

Kæmpesten Klosterskoven kulturspor
Foto af Henrik J. Granat

Sprængt med dynamit

Borehuller ses flere steder. En riller er hugget ud på oversiden. Og et stort stykker ses kløvet fra ved siden tættest ved Midtervej. Hele østsiden af stenen er kløvet af og væk. Mange anstrengelser er gjort for at dele stenen i mindre stykker, som kunne køres derfra og bruges.

Sten er et råstof, der blev og bliver brugt til brosten, gravsten, grænsesten, kantsten, kilometersten, milesten, mindesten, syldsten, trappesten – find selv på mere! - og ikke mindst skærver til vejfyld. Hvad Klosterskovens sten skulle anvendes til, ved vi ikke. Skovens tidligere ejer af Svenstrup Gods, hvorunder Klosterskoven engang hørte, Christian Wedel-Neergaard fortæller, at de lokale gårde hentede byggematerialer i skoven. Og han gætter på, at kæmpestenen er sprængt med dynamit i 1900-tallet engang. En lokal på gåtur i skoven mente, at stenen var sprængt for at blive brugt til skærver til vejfyld.

I en meterstor sten ved siden af, ses en hugget rille, og kilen sidder stadig tilbage i den dannebrogsfarvede rød- og hvidprikkede granit.

Rigtig mange af landskabets store sten forsvandt i midten af 1800-tallet, da jernbor og dynamit var opfundet. Efterspørgslen efter granit og gnejs steg, da man begyndte at belægge købstædernes gader med brosten og senere skulle bruge skærver til at binde landsdele og byer sammen med landeveje. Respekten og frygten for landskabets kæmper blev langsomt overtaget af lysten til at bruge de muligheder, den nye teknik gav, og samtidig tjene til dagen og vejen ved at bruge af de råstoffer, landskabet bød på.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Tak til: Jacob Kelvin Pedersen, Viby for at henlede opmærksomheden på Klosterskovens kæmpesten

Nielsen, B. (2020): Kæmpesten dukket op i Klosterskov. Dagbladet Roskilde, 17. juli 2020, side 2.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 15 og 27-28.

Foto af Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Klosterskoven

Kæmpesten Klosterskoven i skoven

Klosterskovens kæmpe måler 5,0 x 4,5 m i vandrette mål. Den måler 1,7 m målt fra bunden af udgravningen, men den stikker sikkert dybere end det og har sikkert været højere, da stenhuggeren gik i gang. Vestsiden har naturlig runding, medens øst, syd og nordside er sprængt.

Det er svært at give et bud på vægt og volumen for den kantede sten. Hvis man forestiller sig stenen, før stenhuggeren gik i gang, har den helt sikkert været højere og har måske haft en jævnt buet overside, som andre store sten tit har. En sådan sten rummer omkring 20 kubikmeter og vejer omkring 50 tons. Dertil skal lægges den ukendte del, der findes under udgravningens dybeste niveau. Og desuden lægges lidt til højden.

Besøg stenen

Vej til Kæmpesten Klosterskoven

Klosterskoven ligger syd for Viby Sjælland.

Ørningevej krydser gennem skovens østlige del. 200 meter fra skovbrynet i nordøst findes parkeringsmulighed ved en skovvej kaldet Midtervej, der stikker mod vest fra Ørningevej. Fra Ørningevej er der cirka en kilometer til stenen i vestlig retning. Stenen ligger blot 10 til 15 syd for Midtervej men er alligevel gemt i skovbunden under ædelgraner og lettere skjult af en vold fra udgravningen. Den ligger lige ved en grøft, der krydser under Midtervej.

Klosterskoven er privat skov. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet.

Læs her om adgang til private skove.

Stenen ligger i en udgravning, der er delvist fyldt med vand vinter og forår. Om sommeren og et stykke hen i efteråret kan du som regel komme tørskoet hele vejen rundt om stenen.