Odssten

Odssten

Odssten kaldes også Oddestenen, da den ligger yderst på en odde ud i Roskilde Fjord med smuk udsigt til Eskilsø på den anden side af vandet. Odssten består af gnejs med ærtestore granater. Den har en fure – ifølge sagnet efter det hårbånd, en troldkvinde brugte, da hun kastede stenen efter Gundsømagle Kirke.

På afstand ligner Odssten et skiveskåret brød, hvor brødskiverne står en smule skråt. Stenen består af gnejs, hvor lagdeling og opløsning af forvitrbare mineraler giver det skiveskårne udseende. Når du kommer tæt på, kan du se de vekslende lyse og mørke bånd. I det stribede mønster ses flere steder et afrundet rødt mineral.

Det røde mineral kaldes granat, hvoraf de største i Odssten er omkring 1 cm i diameter. Den nærliggende Bolundsten er også en granatførende gnejs, men her er granaterne flere centimeter store. Foliationen – altså at mineralerne orienterer sig parallelt og i bånd – skyldes trykpåvirkning dybt i jordskorpen. Granat dannes ved omkrystallisation og vokser atom for atom, når mineralerne tilpasser sig et højt tryk.

Odssten er vasket fri af moræneaflejringer ligesom alle de andre store og små sten på denne kyststrækning. Stenene danner tilsammen et rev, der strækker sig ud i vandet i retning af Eskilsø. Stenene blev sammen med ler, silt og sand aflejret som moræneaflejringer af indlandsisen under sidste istid.

En stor del af det svenske grundfjeld består af gnejs. Nærmere kommer vi ikke Odsstens oprindelse.

Troldkvinden med hårbåndet

Odssten er ifølge sagnet kastet af en troldkvinde på den anden side af fjorden efter Gundsømagle Kirke. Odssten har en fure efter den slynge eller det hårbånd, hun anvendte, da hun kylede stenen.

Odsstenen har en fure i overfladen
Odsstenen er begroet med laver.

Laver og mosser

Odsstenen er begroet med laver i forskellig farve: hvid, grå, gul og noget krøllet olivengrønt

  • Krøllet grønt øverst til højre: Ramalina polymorpha – kornet grenlav
  • Gul øverst til venstre: Antagelig Xanthoria aureola, der hedder kyst-væggelav på dansk. Det kan også være den meget udbredte Xanthoria parietina – alm. væggelav
  • Hvid i centrum: Sandsynligvis Lecanora rupicola med det danske navn stengærde-kantskivelav

 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Jensen, A.N. (2018): Artsbestemmelse af laver ud fra fotos på www.fugleognatur.dk

Frederiksborg Amt, Roskilde Amt og Vestsjællands Amt: Fjordstien 4, fra Frederikssund til Roskilde

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 25.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 25.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 61.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 128.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Odssten

Dronningestenen, eller Dronning Margrethes Sten, ligger i vejrabatten under et ungt egetræ mindre end 100 meter nord for T-krydset Oddestensvej/Frederiksborgvej (landevej 6).

I stenen findes et aftryk som af en fod. Aftrykket skulle ifølge overleveringen være sat af Dronning Margrethe I. Historierne om, hvorfor aftrykket kom, er lidt forskellige. Hun trådte på stenen, da hun skulle til hest, eller da hun skulle kaste sten efter Roskilde Domkirke eller for at markere, at her skulle slaget stå.

Det siges også, at vand fra fodaftrykket kan helbrede dårlige øjne.

Odsstenens længde på 5 m, bredde på 4 m og højde på 2,3 m, giver det en vægt på omkring 65 ton.

Besøg Odssten

Odssten befinder sig ved Jyllinge Sogn, Roskilde Kommune. Odsstenen ligger på østsiden af Roskilde Fjord. Det er muligt at parkere ved Margretheskolen, hvor Oddestensvej møder Frederiksborgvej (landevej 6) mellem Jyllinge og Roskilde, og derefter gå eller cykle mod vest ad Oddestensvej. Få hundrede meter før Oddestensgård fører en sti til venstre ned til strandkanten. Herfra følges stranden mod syd ud på Odden. Der er fri offentlig adgang langs stranden. Hunde skal holdes i snor.

Folderen 'Fjordstien 4 fra Frederikssund til Roskilde' er en udmærket vejviser, der også fortæller om kyststrækningens andre seværdigheder – bl.a. Bolundstenen, der er en anden kæmpesten, du må besøge.