Tirslundstenen

Tirslundstenen

Tirslundstenen (Tislund Stenen) ligger frit tilgængelig i en lund i Tirslund Plantage. Den er en rigtig klatresten med en omkreds på 16 meter og et stort hak i toppen, som den fik i 1792, da den lokale præst forsøgte at sprænge den.

Tirslundstenen består af gnejsgranit med aflange rødbrune kalifeldspatkrystaller, der er tydeligt ensrettede. Krystallerne er typisk 5-6 cm lange og 1-2 cm brede og ofte med karlsbadtvillinger. Herimellem findes kvarts og lys plagioklas. De sorte mineraler er sandsynligvis hornblende.

Tirslundstenens rejse

Tirslundstenen ligger på Holsted bakkeø mellem Holsted og Brørup i det randmorænelandskab, som Tirslund Bjerge tilhører. Tirslundstenen har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i knap 75.000 år. Den så altså dagens lys igen efter rejsen indkapslet i indlandsisen for 75.000 år siden. Eksponeringstiden antyder, at Tirslundstenen er bragt til Tirslund under sidste istid i Mellem Weichsel. Ristinge Isstrømmen nåede for 55-50.000 år før nu omkring 25 km længere mod vest end Hovedfremstødet, der stod ved Hovedstilstandslinien for 23-21.000 år siden. Områdets marksten har overvejende baltisk og muligvis svensk oprindelse. At Tirslundstenen kommer fra østersøegnene er ikke usandsynligt.

Kulturspor

Tirslundstenen har fået et hak i toppen. Det skete i 1792, da den lokale præst forsøgte at sprænge den. Ødelæggelserne blev stoppet, og stumperne ligger ved foden af stenen. En fugl findes hugget ind på toppen af stenen.

Tirslundstenen har fået et hak i toppen, efter en præst i 1792 forsøgte at sprænge den

Guldslæde, trolde og guder

Til Tirslundstenen og Hamborggård­stenen knytter sig det sagn, at Harald Blåtand forsøgte at få kæmpestenen slæbt til Jelling på en jern- eller guldslæde. Slæden skulle være der endnu, for det er ikke lykkedes nogen at grave den fri.

Om Tirslundstenen fortælles flere troldesagn. En trold skulle have kastet den mod Føvling Kirke i misundelse over, at han – trolden – ikke havde noget kirketårn på sin egen kirke.  En anden trold skulle have kastet stenen mod Brørup Kirke. Tirslund leder tanken hen på krigsguden Tyr, der sikkert er blevet tilbedt i skovlunden.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Infotavle: Opstillet i Tirslund Plantage.

Spor i Landskabet (2017): Folderen ”Sporene i Tirslund Plantage”. www.spor.dk.

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. Fokus-serien. 32 sider.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 7.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 23.

Krause, K. (1999): Groβgeschiebe in Dänemark. Der Aufschluss 50 (3): 161-170, 11 Abb. Heidelberg.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer landets store sten? Geologisk Nyt 3/97.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 249-250.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 321-326.

Milthers, V. (1925): Kortbladet Bække. Danm. Geol. Unders. 1. rk. nr. 15, side 20-21.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

DGF (1912): 15.-18. August 1911, Ekskursion til Gram, Brørup, Høllund-Søgaard, Randbøl og Grejsdal. Medd. Dansk Geol. Foren. bind 4, side 98.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Tirslundstenen

Tirslundstenen måler 5,1 x 5,1 x 3,5 m. Omkredsen er 16 m. Beregnet som en ellipsoide har Tirslundstenen en volumen på 48 m3. Det betyder, at stenen har en vægt på omkring 130 ton.

Tirslundstenen blev fredet i 1832, med fredningsnr. 340649 og sted- og lokalitetsnr. 190301-143.

Fund og fortidsminder

Det fredelige Danmarkskort

Besøg Tirslundstenen

Tirslundstenen ligger i Tirslund Plantage, Brørup Sogn i Vejen Kommune. Tirslund Plantage er privat skov. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs om reglerne til private skove.

Tirslund Plantage ligger mellem Brørup og Holsted tæt ved Esbjergmotorvejen. Afkørsel 69 og 70 ligger tættest på. Der er P-plads ved Tirslundvej, der på et stykke løber langs skovens sydrand, og herfra 200 m sti til stenen, der ligger i en vejstjerne og på en åben plads i skoven mellem bøg og eg.