Elverhøj

Elverhøj

6,5 meter høj og med en hule under er Elverhøj Bornholms største løse vandreblok. Målt på en national skala snupper den en tredjeplads med sine anslåede 430 tons. I stenalderen boede der folk under kæmpestenen. Og de har boet lige i vandkanten, for dengang stod havet otte meter højere end i dag. Stien frem til kæmpestenen går på rullesten fra det fortidige hav.
Elverhøj består af bornholmsk gnejs, ligesom det faste grundfjeld på stedet gør. Den er helt sikkert flyttet med af indlandsisen, men den er sikkert ikke flyttet ret langt. Den er, hvad geologerne kalder en lokal vandreblok.

Geologi

Elverhøj eller Troldstenen består af bornholmsk gnejs. Farven er grålig, og stenen er tydeligt sortstribet med mørke mineraler af biotit og hornblende. Øvrige mineraler er kvarts og plagioklas. Fordelingen er omtrent en tredjedel til hver af de tre hovedmineraler, kalifeldspat, plagioklas og kvarts, men med overvægt af kalifeldspat. Stribningen, eller foliationen, som geologerne kalder det, er det kendetegn, som adskiller gnejs fra de mere homogene granitter. Den bornholmske gnejs hører til de ældre bjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,7 milliarder år.

Troldskoven ligger i det bornholmske gnejsområde, så Elverhøj er en lokal ledeblok. Dens meget kantede form tyder på, at den ikke er flyttet ret langt, da indlandsisen regerede.

Stien hen til kæmpestenen er brolagt med afrundede strandsten fra dengang i stenalderen, da havet på stedet stod omkring 8 meter højere end i dag.

Foto: Henrik J. Granat

Stenens størrelse

Ifølge Lidegaards bog fra 1994 'Danske sten fra sagn og tro' måler Elverhøj 5 x 10 m og er 8 m høj.

Lidegaards mål virker dog voldsomme vurderet på øjemål efter besøg i maj 2019. Derfor blev Elverhøj målt igen i juni 2019 med målebånd, der kunne nå hele vejen rundt om kæmpen. 23 m blev omkredsen på den lange led og hen over ryggen nord til syd bestemt til. Højden på den stejle næste lodrette vestside måler 6,5 m, og på den konvekse østside måler den 6,0 m. De vandrette mål er 8 meter på østsiden, 5,5 m på nordsiden, 9 m på vestsiden og 5 m på sydsiden.

Stenen hviler på et omtrent kvadratisk grundplan på mindst 8 x 5 m. Den er meget kantet: trekantet set fra nord, men mere firkantet set fra syd. Den mindste rektangulære kasse, stenen kan være i, måler 9,0 x 5,5 m med en højde på 6,5 m. Et frisk bud kunne være, at kæmpestenens volumen er halvt så stor som denne kasses volumen. Herved får Elverhøj en volumen i omegnen af 160 m3, hvilket svarer til 430 tons. Elverhøj er Bornholms største vandreblok, og den snupper lige akkurat en medaljeplads som Danmarks tredjestørste sten skarpt forfulgt af Høvængestenen på Lolland. 

Foto: Henrik J. Granat

Skibssætninger i Troldskoven

I Troldskoven findes også en skibssætning og rester af en gravplads fra jernalderen. Kun tre bautasten findes tilbage af gravpladsen. Da man undersøgte gravpladsen tilbage i 1890, identificerede man ti grave og fandt rester af enkelte brændte ben. Skibssætninger er stensætninger formet som skibe. De blev rejst som gravmonumenter især i yngre jernalder og vikingetid. En enkelt skibssætning står tilbage frilagt og restaureret. Se infotavlen stillet op ved indgangen til skoven.


 


 

Feltbeskrivelse: Jørgen Butzbach, DN og Henrik J. Granat, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Bornholm-Gneis

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Troldskoven – Elverhøj – Zoologisk Have.

Bornholms Amt og Skov- og Naturstyrelsen: Troldskoven. Informationstavle stillet op ved indgangen til skoven.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-14 og 62-63.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 120.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Elverhøj

Elverhøj kaldes lige så tit Troldstenen på grund af det sagn, der knytter sig til den. I denne samling af Danmarks kæmpesten er dog valgt Elvehøj som 'førstenavn' for at undgå forveksling med den stribe af troldsten og troldesten, der findes rundt omkring i landet.

Undersøgelser af bopladsrester i den naturlige klippehule under Elverhøj viste, at mennesker fra bondestenalderen, der varede fra for 6000 til for 3800 år siden, har boet og søgt ly under kæmpestenen.

Navnet Troldstenen skulle være givet stenen, fordi trolde ifølge overleveringen engang lavede dybe furer i den, da de flygtede fra landet.

Fund og fortidsminder

Elverhøj ligger i et fredet område kaldet Troldskoven. Se Det fredelige Danmarkskort.

Besøg Elverhøj

Elverhøj kan findes i Troldskoven, Rø Sogn, Bornholm. Troldskoven med Elverhøj ligger på Bornholms nordøstkyst mellem Kås og Bådsted lidt øst for Stammershalle. Der findes P-plads i begge sider af Vej 158 ud for Troldskoven.

Troldskoven ligger ved den nationale cykelrute N10: Bornholm Rundt.

Der er offentlig adgang i Troldskoven til både Elverhøj og de arkæologiske seværdigheder, der findes i skoven.