Kæmpesten Horne

Kæmpesten Horne

Stemningen er kanotur i Sverige ved kæmpestenen, der ligger i en sø som det klippeskær, du enten lægger til ved eller brager ind i. Søen med kæmpestenen ligger imidlertid ved Horne syd for Hirtshals.
Stenen er svær at komme til, men når du frem, finder du, at stenen består af en helt særlig granit med mælkehvid feldspat og blågrå kvarts.

Geologi

Bjergarten er meget lys og enskornet. Hovedmineralet er mælkehvid feldspat. Heri ses lys grå kvarts med et blåligt skær. Mellem det hvide og grå klemmer det sorte glimmermineral biotit sig ind og bidrager til et svagt sortspættet udseende. Størrelsen på feldspat- og kvartskorn ligger mellem 2 og 5 mm, og bjergarten kaldes derfor mellemkornet. Mineralkornene synes at støde op til hinanden langs snørklede grænser. Puslespilsmønster kaldes det.

Søen, som stenen ligger i, må være fremkommet efter grusgravning. Vi ved ikke, hvor i graven stenen lå, da den dukkede op. Lå den tæt ved terrænoverfladen, må den være kommet med yngste isfremstød over området. Lå den dybt i graven, må den være kommet med et ældre isfremstød.

Yngste isfremstød er nok mest sandsynligt. Det kom fra nord og bragte ler, sand, grus og sten med fra egnene omkring Oslofjorden og efterlod det øverst i landskabet. Ved svenskekysten lige syd for den svensk/norske grænse ligger Bohuslen og et granitkompleks med overvejende rødlige mellemkornede homogene granitter. Men Bohuslen-granitten har en lys grå variant. Granit med næsten hvid feldspat og blålig kvarts er et særsyn blandt de skandinaviske granittyper. Hornes kæmpesten kunne meget vel være en grå variant af Bohuslen-granit.

Grå Bohuslen-granit ser du også i Jetsmarkstenen.

Stenens størrelse

Søens kæmpe måler hele 6,1 x 5,3 meter. Den når omkring en halv meter op over vandspejlet, og den breder sig ud til større størrelse under vandet. Vanddybden rundt om stenen er 0,8 til 1,0 m. Da vi ikke ved, hvor meget der gemmer sig under søbunden, anslås højden til mindst 1,5 m. Med de mål anslås volumen til 25 m3 og vægten til knap 70 tons.


 


 

Feltbeskrivelse og tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbestemmelse: Thomas F. Kokfelt og Henrik J. Granat, begge GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de - Bohuslän-Granit

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de – Grauer Bohus-granit

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Fotos: Henrik J. Granat

Besøg Kæmpesten Horne

Kæmpesten Horne befinder sig i Horne Sogn, Hjørring Kommune. Horne ligger lige umiddelbart syd for Hirtshals i Vendsyssel. Ejendommen ligger på Stendyssevej, som fører mod vest fra den rundkørsel, hvor Hirtshalsmotorvejen ender. Kæmpestenen ligger i en sø få meter fra vestbrinken. Brinken er tæt bevokset og stejl. Vanddybden rundt om stenen ligger mellem 80 og 100 cm. Det er muligt at vade rundt om den i et par vaders.

Søen med kæmpestenen ligger på privat grund nærmest i baghaven til beboelsen. Der er udsigt fra beboelsen over søen og til stenen. Vil du besøge kæmpestenen, må du spørge ejer om lov.