Holmsland Klit

Når vi forsøger at gribe ind i naturens processer.

Det er ikke altid heldigt for udviklingen, når vi forsøger at gribe ind i naturens processer. Det er udretningen af Skjern Å et godt eksempel på, men også de mange forsøg på at tøjle Ringkøbing Fjords udmunding til Vesterhavet viser, hvor vanskeligt og hvor uheldigt sådanne indgreb kan være.

Udretningen af Skjern Å gav store problemer med okkerudfældning, hvilket var fatalt for Ringkøbing Fjord. Og de mange forsøg på at etablere sejlrender i Holmlands Klit var ikke alene besværlige og dyre, men ændrede også saltholdigheden i fjorden med store følger for dyre- og plantelivet.

Tidligere drev befolkningen omkring Ringkøbing Fjord fiskeri efter østers. Østers trives kun i saltvand, så noget kunne tyde på, at der tidligere var en åben forbindelse mellem Ringkøbing Fjord og det salte Vesterhav. Holmlands Klit er derfor af nyere dato. Spørgsmålet er, om man ved at kigge på østersfiskeriet kan komme dannelsen af Holmlands Klit nærmere?

Hvor

Holmlands Klit afgrænser Ringkøbing Fjord mod vest.

Koordinater

56.081616, 8.119583

 

Region Midtjylland

Holmlands Klit

Holmlands Klit.
Foto: Jessie Budtz Christensen