Rørbæk Sø

Hvor vandene skilles.

Man må kunne have hørt støjen fra det buldrende smeltevand i miles omkreds. Når man i dag står ved Skjern Ås udspring, er det svært at forestille sig, at der netop her, for over 10.000 år siden har ligget en smeltevandsflod af dimensioner, som vi næppe i vor tid har set magen til.

Vandet var alene ved sin kraft i stand til at slide et dybt skår i landskabet. Dette skår udgør i dag den øvre del af Skjern Ådal. På sin vej mod vest gennemstrømmer Skjern Å Rørbæk Sø. Langsøen ligger tæt ved Skjern Ås udspring og omgives i hele sin længde af stejle skrænter.

Landskabet omkring Rørbæk Sø er meget varieret og består af heder og fugtige enge, moser med kilder, søer og bække. Tilsammen er de enkelte elementer, der indgår i en flot landskabsmosaik, der fortæller om områdets tilblivelse i slutningen af sidste istid.

Hvor

Rørbæk Sø ligger omkring 30 kilometer vest nordvest for Horsens.

Koordinater

Rørbæk Sø:
55.927267, 9.398868

Vandskellet mellem Skjern Å og Gudenå:
55.902927
9.399447

Region Midtjylland

Skjern Å's udspring

Skjern Å's udspring.
Foto: Torben Bøgeskov