Amazonit

Amazonit fra Nunarsuit med tynde årer af hvid feldspat. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Grøn til blågrøn. Overfladen har glasglans, ofte med et sølvagtigt skær.

Hårdhed

6–6,5

Beskrivelse

Amazonit kaldes også for amazonsten på dansk. Den krystalliserer triklint og har tydelige spalteflader i to retninger næsten vinkelret på hinanden. Det sølvagtige skær ses på spaltefladerne.

Forekomst

Der er to kendte amazonitforekomster i Grønland; én i Sydgrønland nær Qaqortoq og én i Østgrønland nær Tasiilaq.

Stenen på billedet kommer fra forekomsten i Sydgrønland på nordkysten af Nunarsuit ca. 100 km vest for Qaqortoq. Her findes amazonit i tætte masser eller som nævestore krystaller i bjergarten pegmatit, som udfylder sprækker i områdets røde granit. Både pegmatit og granit er magmatiske bjergarter, dvs. at de består af smeltede stenmasser, der er størknet.

Opdagelse

Amazonit blev fundet i Grønland af den tyske mineralog K.L. Giesecke i 1809. Navnets oprindelse er usikker. Nogle mener, at navnet kan knyttes til de græske sagnfigurer amazoner, mens andre mener, at det kan relateres til farven og navnet på Amazonasfloden i Sydamerika.

Stenens kemi

Amazonit er en grøn varietet af feldspatmineralet mikroklin, der består af kalium, aluminium og silicium. Farven skyldes sandsynligvis et lille indhold af vand og bly.

Smykkestensproduktion i Qaqortoq Kommune

I 1985 forsøgte Qaqortoq Kommune at etablere en smykkestensproduktion. De hjemtog næsten 200 kg amazonit til projektet fra en lokalitet i den ydre del af Nunarsuit. Projektet opnåede gode resultater, men ophørte efter nogle år.