Fuchsit

Eksempel på en turkisgrøn sten fra Qaqqat Akuleriit 55 km øst for Qeqertarssuatsiaat med sorte korn af kromit omgivet af fuchsitimprægneret plagioklas. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Grøn

Hårdhed

2,5

Beskrivelse

Fuchsit er et ganske blødt mineral og ikke særlig modstandsdygtigt. Fuchsit egner sig derfor ikke som en selvstændig smykkesten, men indgår i finkornede bjergarter sammen med hårdere mineraler som f.eks. kvarts, epidot og feldspat.

Fuchsit i kvarts har det gemmologiske navn ’grøn aventurinkvarts’, som f.eks. kendes fra Grønland som grønlandit. Fuchsit sammen med feldspat og epidot har derimod ikke særlige navne.

Fuchsit er opkaldt efter den tyske mineralog Johann von Fuchs.

Forekomst

Fuchsit med feldspat og/eller epidot findes i området omkring Qeqertarssuatsiaat/Fiskenæsset.

Opdagelse

I 1932 hjembragte prospektoren J.O.B. Pedersen en grøn sten fra det nedlagte udsted Akunnaaq/Lichtenfels vest for bygden Qeqertarsuatsiaat. Stenen findes i GEUS’ mineralsamling, og på etiketten står: 'Grønt silikatmineral?'. Dermed er han den første registrerede finder af fuchsit i området, selvom han ikke vidste, hvad det var – nemlig feldspatmineralet plagioklas imprægneret med fuchsit.

I forbindelse med undersøgelsen af forekomsterne af kromit i 1965-66 opdagede GEUS, at der ofte fandtes grønne bjergarter sammen med kromit i den hvide anorthositbjergart. Det viste sig at være fuchsit.

Stenens kemi

Fuchsit er en grøn variant af glimmermineralet muskovit. Den grønne farve skyldes, at der ved geologiske processer ved høje temperaturer blev frigivet krom fra kromit, hvorefter kromholdige opløsninger imprægnerede omkringliggende mineraler og bjergarter. Fuchsit kaldes ofte for kromglimmer.

Smykkesten af smaragdgrøn fuchsit og grøn epidot fra Majorqap Qava 35 km nordøst for Qeqertarssuatsiaat. Indholdet af krom i fuchsit er her bestemt til 1,3 %. Epidot, som er dannet ved nedbrydning af feldspatmineralet plagioklas, har et indhold af krom på 1,1 %. Foto: Jakob Lautrup